Designathon methode maakt kinderen toekomstbestendig!

Kinderen denken mee over maatschappelijke vraagstukken

 

De Designathon leermethode laat leerkrachten en basisschoolkinderen op speelse en uitdagende wijze kennis maken met wetenschap en techniek (W&T) in het onderwijs. 

De unieke methode stimuleert kinderen om oplossingen te bedenken door creatief, kritisch en ondernemend te zijn. Deze instellingen en vaardigheden zijn kernwaarden die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. 

Aan de hand van gebruiksvriendelijke lespakketten - designathons - verzinnen, bouwen en presenteren kinderen oplossingen rondom duurzaamheidsvraagstukken zoals mobiliteit, voedsel, water, afval en circulaire economie.

Hoe-Werkt-het.png

Hoe werkt het?

 

Al onze projecten volgen een speciale ontwerpcyclus, waarin design en techniek samenkomen. Wij noemen deze projecten designathons.

Tijdens een designathon gaan kinderen (4 t/m 12 jaar) ontwerpend aan de slag. Zij verzinnen, bouwen en presenteren zelfbedachte oplossingen voor een maatschappelijke vraagstukken rondom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs).

Voor leerkrachten en onderwijsprofessionals die designathon workshops in hun klas willen organiseren verzorgen wij trainingen. Tevens ontwikkelen wij lesprogramma's en bieden we ondersteuning bij het implementeren van W&T in het curriculum.

Wat de kinderen leren tijdens het proces:

1.-Inspire.png

INSPIRATIE:

Leerlingen worden geïnspireerd door nieuwe perspectieven en technologische ontwikkelingen rond het gekozen thema.

2.-Onderzoek.png

ONDERZOEKEN:
Leerlingen leren wat ‘onderzoeken' is en hoe ze daarmee inzichten verkrijgen rondom een thema.

3.-Bedenk.png

BEDENKEN:
Leerlingen ervaren hoe ze hun creativiteit kunnen toepassen. Ze leren dat creativiteit een proces is, dat je kunt oefenen.

4.-Schets.png

SCHETSEN:
Leerlingen leren hun ideeën te communiceren door schetsen (bouwtekeningen) te maken.

5.-Maak.png

MAKEN:
Leerlingen leren hoe ze hun ideeën kunnen vormgeven door een prototype te maken. Ze leren ook te werken met diverse technieken.

6.-Presenteer.png

PRESENTEREN:
Leerlingen leren eigen- en
groepswerk presenteren en erop reflecteren door het geven van specifieke feedback.

... en over technologieën:

1.-LED-lampje.png
Screen Shot 2018-11-21 at 16.14.16.png

Werken met simpele elektronica zoals LED lampjes...

2.-Simpele-electronica.png
Screen Shot 2018-11-21 at 16.14.59.png

motors, sensors...

3.-Microbit.png
Screen Shot 2018-11-21 at 16.15.30.png

en micro:bit.

4.-Programmeren.png
Screen Shot 2018-11-21 at 16.15.38.png

Leren programmeren.