Designathon methode maakt kinderen toekomstbestendig!

Welkom!

De unieke Designathon leermethode laat leerkrachten en basisschoolkinderen op speelse en uitdagende wijze kennis maken met wetenschap en techniek (W&T) in het onderwijs. De methode stimuleert kinderen om oplossingen te bedenken door creatief, kritisch en ondernemend te zijn. Deze instellingen en vaardigheden zijn kernwaarden die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Op deze website maak je uitgebreid kennis met de Designathon methode en de didactiek van ontwerpend leren. Aan de hand van gebruiksvriendelijke lespakketten - designathons - verzinnen, bouwen en presenteren kinderen oplossingen rondom duurzaamheidsvraagstukken zoals mobiliteit, voedsel, water, afval en circulaire economie.

Hoe werkt het?

Al onze projecten volgen een speciale ontwerpcyclus, waarin design en techniek samenkomen. Wij noemen deze projecten designathons.

Tijdens een designathon gaan kinderen (4 t/m 12 jaar) ontwerpend aan de slag. Zij verzinnen, bouwen en presenteren zelfbedachte oplossingen voor een maatschappelijke vraagstukken rondom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs).

Voor leerkrachten en onderwijsprofessionals die designathon workshops in hun klas willen organiseren verzorgen wij trainingen. Tevens ontwikkelen wij lesprogramma's en bieden we ondersteuning bij het implementeren van W&T in het curriculum.

Wat de kinderen leren tijdens het proces:

INSPIRATIE:

Leerlingen worden geïnspireerd door nieuwe perspectieven en technologische ontwikkelingen rond het gekozen thema.

ONDERZOEKEN:
Leerlingen leren wat ‘onderzoeken' is en hoe ze daarmee inzichten verkrijgen rondom een thema.

BEDENKEN:
Leerlingen ervaren hoe ze hun creativiteit kunnen toepassen. Ze leren dat creativiteit een proces is, dat je kunt oefenen.

SCHETSEN:
Leerlingen leren hun ideeën te communiceren door schetsen (bouwtekeningen) te maken.

MAKEN:
Leerlingen leren hoe ze hun ideeën kunnen vormgeven door een prototype te maken. Ze leren ook te werken met diverse technieken.

PRESENTEREN:
Leerlingen leren eigen- en
groepswerk presenteren en erop reflecteren door het geven van specifieke feedback.

... en over technologieën:

Werken met simpele elektronica zoals LED lampjes...

motors, sensors...

en micro:bit.

Leren programmeren.

© 2014 - 2020 by Designathon Works

Stichting Designathon Works

Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam

The Netherlands

CoK: 60140615
RSIN: 853781606
Bank: NL77 TRIO 0197 9551 85

Designathon programma's in samenwerking met partners:

  • Instagram - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
CMCJ_Logo_Website-02.png
maakplaats-logo-avenir-black-(witte acht

Stichting Designathon Works stimuleert kinderen om oplossingen voor een betere toekomst te ontwerpen met behulp van nieuwe technologie.